ש מ ע  

Deze Hebreeuwse letters vormen de stam van het woord sjema, dat als primaire betekenis horen of luisteren heeft. Deze letters zijn ook de stam van Samma. In de Bijbel wordt er niet alleen horen mee bedoeld, maar ook begrijpen, aandacht geven, gehoorzamen, doen wat er gevraagd wordt, in actie komen. En dat is een samenvatting waar Samma voor staat: luisteren naar God, naar de ander, begrijpen door er gerichte aandacht aan te geven, ontdekken en van daaruit gaat doen en (leren) veranderen.

Sinds 1989 ben ik werkzaam als zelfstandig gevestigd supervisor, coach en pastoraal therapeut. Bij Schelluinen, een dorpje in de Alblasserwaard, heb ik mijn praktijk. Het interkerkelijke karakter  is een in het oog springend kenmerk. Vanuit een zegenende levenshouding geef ik inhoud aan de individuele, jongeren, jonge stellen, groeps-, gezins of echtparenbegeleidingen.

Tijdens spreekbeurten, workshops of andere vormen van overdracht spreek ik graag over wat mensen in deze tijd bezig houdt, over relationele (on)mogelijkheden, over de dynamiek in gezinnen of groepen of over de Bijbelse verbanden tussen het joodse en het christelijke. Ook vertel ik graag over de invloed van levensgebeurtenissen en hoe we desondanks vreugdevol met elkaar kunnen leven. Jong volwassenen coach ik in het kiezen en vinden van een goede levensweg. Echtparen help ik elkaar te begrijpen en (oud) zeer te voorkomen. Ik coach in het gebied van angst, depressie, verdriet en wanhoop. Ik help in het zoeken naar hoop in gebieden waar hoop verloren is gegaan.

Wanneer het leven een laatste fase ingaat, ontstaat vaak de behoefte om terug te kijken. Er kunnen vragen leven als: Wat was werkelijk van betekenis in mijn leven? Ik zou het nog eens met die of die willen hebben over, maar …. Ik ben niet blij over mijn leven: hoe vind ik innerlijke vrede? Ik zou wel dingen van mijn leven willen opschrijven, maar hoe doe ik dat? Wanneer één van deze of andere vragen spelen, dan zoeken u en ik samen naar een antwoord en een passende manier om het essentiële na te laten, als een soort erfenis.  

Met name op het gebied van de begeleiding van overlevenden van seksueel geweld heb ik een aantal specifieke opleidingen gevolgd. Als docent van de pastorale cursussen van de Stichting Zegenend Helpen ben ik van 1998 tot 2014 in de gelegenheid geweest om mijn kennis en ervaring aan anderen over te dragen.

Mijn pastorale opleiding heeft voor een deel in het buitenland plaatsgevonden.Vanaf de start van het EO televisieprogramma HelpDesk Live in 2002 tot het stopzetten van de uitzendingen in 2008 maakte ik als gast/deskundige deel uit  van het panel om te reageren op vragen van kijkers op het gebied van religie en persoonlijk geloof.

In 2007 heb ik de opleiding Supervisie  en Coaching bij de Christelijke Hogeschool te Ede afgerond. Ik geef supervisie aan mensen, die een (christelijk) mensgericht beroep hebben of daarvoor een opleiding (willen) volgen.

Sinds medio 2012 ben ik geregistreerd als Registercoach en coach ik personen, teams, gezinnen en echtparen inzake levensvragen en/of relationeel functioneren.

Ik heb mij voortdurend bijgeschoold in wat het vak ´begeleiden´ van een professional vraagt. Mijn laatste behaalde diploma (februari 2018) is HBO opleiding Jongerencoach. 

Geregistreerd bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselors (ABvC) als supervisor en de Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching (LVSC) en aangesloten bij het netwerk van Zegenend Helpen.