ש מ ע  

Deze Hebreeuwse letters vormen de stam van het woord sjema, dat als primaire betekenis horen of luisteren heeft. Deze letters zijn ook de stam van Samma. In de Bijbel wordt er niet alleen horen mee bedoeld, maar ook begrijpen, aandacht geven, gehoorzamen, doen wat er gevraagd wordt, in actie komen. En dat is een samenvatting waar Samma voor staat: luisteren naar God, naar de ander, begrijpen door er gerichte aandacht aan te geven, ontdekken en van daaruit gaat doen en (leren) veranderen.

Sinds 1989 ben ik werkzaam als zelfstandig gevestigd supervisor, coach en pastoraal therapeut. In Schelluinen, een dorpje in de Alblasserwaard, heb ik mijn praktijk. Met een zegenende levenshouding kijk ik vanuit de overtuiging dat je als mens niet alleen gevormd wordt door je karakter, maar ook door je familiegeschiedenis, je plek binnen het gezin van herkomst en de relaties die je in de loop van je leven bent aangegaan

Iedereen kan op bepaalde momenten  moeilijkheden ervaren waarbij een steun in de rug, een aanmoediging of een tijdelijk meelopen helpt om verder te komen. In sommige situaties kom je er zelf of met hulp van je omgeving niet uit.

Ik werk vanuit een jarenlange ervaring, waarbij ik intuïtief gebruik maak van vele therapievormen. Wanneer de woorden angst, verdriet en wanhoop in je leven spelen, help ik je in het zoeken naar hoop in gebieden waar die hoop verloren is gegaan.

Wanneer je vragen hebt over geloven en de relatie met de God van de Bijbel, dan nemen we de tijd om te kijken hoe dat zit en wat je ermee wil. Wanneer je daarvoor open staat, nodigen we God uit om merkbaar aanwezig te zijn. We kiezen voor een vorm die past bij jouw geloofsbeleving.

Jong volwassenen coach ik in het kiezen en vinden van een passende levensweg. Ik kijk mee en adviseer in het omgaan met kinderen, ouders of familie. Met ouderen zoek ik mee naar de werkelijke betekenis van het leven. Elke levensvraag is welkom.  

Met name op het gebied van de begeleiding van overlevenden van seksueel overschrijdende ervaringen heb ik veel kennis en ervaring. Niet alleen van het effect van deze traumatische ervaringen op iemands leven, maar ook van de ‘cultuur’  waarbinnen dit kon plaats vinden.

Belangrijke waarden voor mij zijn: respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, liefde, vrijheid, veiligheid.

Geregistreerd bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselors (ABvC) als supervisor en de Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching (LVSC) en aangesloten bij het netwerk van Zegenend Helpen.