Coaching

Als coach begeleid ik mensen in leer- en veranderingsprocessen. Ik hou ervan om te luisteren, essentiële zaken naar boven te halen en gewenste veranderdoelen te formuleren. Ik ondersteun, coach, enthousiasmeer en deel graag in de vreugde bij het bereiken van de geformuleerde doelen. Daarbij ben ik open, persoonlijk, respectvol en betrokken. Ik geloof in de God van de Bijbel en heb dit geloof geïntegreerd in mijn begeleidingen. Dat betekent dat elke vraag die betrekking heeft op het christen zijn (zowel in het persoonlijk leven als in de werksfeer) bij mij welkom is en aandacht krijgt. Ik zet mijn deskundigheid en ervaring ook in voor mensen met een niet (expliciete) christelijke overtuiging.

Wie zijn mijn cliënten?
Mensen, die net als ik, beseffen dat je in het leven prettige en minder prettige ervaringen opdoet en dat dit meespeelt in de levenshouding van nu. Ik weet dat de wereld niet maakbaar is en dat er soms flinke aanpassingen gevraagd worden. Ik heb jarenlange ervaring in het begeleiden van personen met traumagevolgen. Dat maakt mij als coach succesvol in het ondersteunen en helpen veranderen om het uit te houden op een (werk)plek waar het niet altijd prettig is.

Onverwachte of ongewenste gebeurtenissen in het leven kunnen een grote rol spelen in de ervaring van welbevinden. Er kunnen vragen zijn of komen, waarop geen gemakkelijk antwoord geformuleerd kan worden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan ziekte, aan werkeloosheid, aan dierbaren die een andere kant uitkijken. Ook dan kan coaching een vitale ondersteuning bieden en kunnen verbeteringen worden gerealiseerd.

Ik merk dat jongeren en jong volwassenen soms een steun in de rug nodig hebben, een luisterend oor en een goede raad voor de beslissingen waar zij voor staan. Zij zijn van harte welkom. Het is soms lastig om je staande houden in een wereld die vooral lijkt te kijken naar succes. En wat doe je dan met wat er bij je van binnen leeft? Geen enkele vraag of overweging is te gek. Ik sta open om mee te denken, te duiden en te normaliseren. Welkom! 

Nu ik zelf wat ouder ben, verschijnen er weer andere zaken om over na te denken. Zoals de vraag hoe ik terug kijk op het leven of wat ik nog zou willen doen. Ik vraag mij dan af wat mijn erfenis zal zijn voor mijn kinderen en kleinkinderen en dan bedoel ik natuurlijk niet de financiële nalatenschap. Er is veel aanbod op de markt wanneer er nog een toekomst voor je ligt en veel minder wanneer het gaat om het einde van het leven, hoe kan ik dat ‘goed’ doen. Ook rond dit thema bied ik coaching aan. Welkom!

Hoe werk ik?
Ik ben praktisch ingesteld en doe graag wat werkt. Dat betekent dat ik niet ga graven in de persoon of diens verleden, maar dat ik samen met de cliënt op zoek ga naar wat hij al in huis heeft en wat kan helpen bij de gewenste verandering. Zelf is de cliënt namelijk de expert in zijn eigen veranderingsproces. Door zich bewust te worden over welke vaardigheden en houding hij kan beschikken, neemt het zelfvertrouwen toe mét het besef dat hij eventuele moeilijkheden zelf kan oplossen. Oplossingsgericht coachen is hierbij de leidraad. Om cliënten goed voor te bereiden op veranderingen en om terugval te voorkomen, maak ik gebruik van diverse gesprekstechnieken, waaronder motiverende gespreksvoering. Deze benadering heeft bewezen succesvol te zijn bij personen die enerzijds willen veranderen en daar anderzijds weerstand tegen hebben.

Daarnaast kan de coaching ruimte laten voor trage vragen, voor stilstaan en terugkijken, voor opnieuw formuleren en ‘laten bestaan’.

Meer informatie of coaching aanvragen

Per mail is de handigste manier om het eerste contact te leggen. Klik op samma bij praktijkadres.

copyright  ©  Samma