Pastorale therapie

Ongeacht geloof of belijden wordt therapie aangeboden aan een ieder, die actief de persoonlijke leefsituatie wil veranderen. Individueel of gezamenlijk met uw partner worden begeleidingstrajecten aangeboden.

Werkwijze
De pastorale werkwijze is o.a. gebaseerd op de benaderingswijze, die bekend staat als “Zegenend Helpen”.  Centraal staat het geloof dat God de mens het goede van Hemzelf wil geven. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van verschillende therapeutische methodieken. De keuze  van de methodiek is afhankelijk van wat het beste past bij de persoon en de begeleidingsvraag.

Werkgebied
Therapie bij traumaverwerking, rouw en verlies, moeilijkheden op het gebied van identiteit, geloof, het uiten en verwerken van gevoelens en relationele problemen. Gespecialiseerd in de begeleiding van  personen met aan (seksuele) trauma gerelateerde stoornissen.

Meer informatie of pastorale therapie aanvragen

Per mail is de handigste manier om het eerste contact te leggen. Klik op samma bij praktijkadres.