Supervisie

Supervisie heeft als invalshoek te kijken naar het persoonlijke functioneren in de werksituatie. Het doel is dat je je verder als persoon ontwikkelt in de uitoefening van je beroep op een manier, die passend is bij jouw persoonlijkheid. Je leert beter om te gaan met bij voorbeeld werkstress, onzekerheid en grenzen. Assertiviteit ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen en het uitkomen voor je eigen mening zijn vaak onderwerpen die aan de orde komen.

Voor wie bestemd?

Samma geeft supervisie met een zegenende levenshouding op het terrein van gezondheidszorg, maatschappelijk werk, pastoraal werk, onderwijs, predikanten, mbo, hbo, werkbegeleiding en geestelijke begeleiding.

In sommige beroepstakken is het hebben van supervisie verplicht gesteld. Soms is het goed zelf initiatief te nemen om voor een afgebakende periode professionele, onafhankelijke begeleiding te regelen.

Individueel of met anderen
De bijeenkomsten kunnen individueel, dan wel samen met anderen plaats hebben.

Meer informatie of supervisie aanvragen

Per mail is de handigste manier om het eerste contact te leggen. Klik op samma bij praktijkadres.

copyright  ©  Samma